Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

serwisu internetowego www.trzyokna.pl

| więcej

 

 

1.Informacje ogólne

Sklep internetowy Galeria „Trzy Okna” (zwany w dalszej części regulaminu Galerią), działający pod adresem www.trzyokna.pl, prowadzony jest przez firmę HALADAJ&CO Barbara Haładaj z siedzibą w Łodzi przy ulicy Orlej 21/13,

NIP: 725-125-83-66, REGON: 101446114

 

2.Oferta sklepu i ceny

2.1.Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki w kategoriach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, ubiór oraz design. Sprzedaż ta odbywa się poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.trzyokna.pl.

2.2.Galeria gwarantuje autentyczność zakupionych prac.

2.3.Galeria nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie ich przesyłki

2.4.Oferta sklepu dostępna jest na terenie Polski i państw Unii Europejskiej.

2.5.Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedawanych prac bez podania przyczyny.

2.6.Ceny podane na stronie są cenami brutto.

2.7.Galeria dokonuje wszelkich starań, aby za pośrednictwem Internetu realistycznie odzwierciedlić rzeczywiste cechy dzieł sztuki.

2.8.Ceny prac nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te są doliczane podczas ustalania szczegółów transakcji.

 

3.Zawarcie umowy

3.1.Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków regulaminu będącego zarazem umową sprzedaży między sprzedającym (Galerią) a kupującym.

3.2.Złożone zamówienie oznacza również zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia. Galeria zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień.

3.3.W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Galeria spróbuje skontaktować się poprzez e-mail bądź telefonicznie z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Galeria może odstąpić od umowy sprzedaży.

3.4.Zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzane jest  przez Galerię drogą mailową z podaniem szczegółów dotyczących uregulowania płatności za zamówienie.

3.5.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane Kupującemu przez Galerię jest momentem zawarcia umowy.

3.6.W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać koniecznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA, który podajemy w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3.7.W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 5 dni od jego złożenia Galeria automatyczne usunie takie zamówienie z bazy.

3.8.Zamówienie zostanie zrealizowane od razu, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku zamówionej pracy w magazynie lub w przypadku, gdy sprowadzenie jej od autora będzie trwało więcej niż 3 dni robocze Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.

3.9.Faktura zostaje wystawiona po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym i w momencie zlecenia przesyłki kurierskiej lub przesyłki realizowanej przez Pocztę Polską.

 

4.Formy płatności

4.1.Płatności proszę dokonywać przelewem.

4.2.Płatność przelewem dokonywana jest przez Kupującego po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i dostępności towaru. Wpłaty należy dokonać na rachunek Galerii:

34 1240 3073 1111 0010 4730 1567

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zmówienia.

4.3.Płatność dokonywana jest tytułem: Wpłata za zamówienie numer …       (numer zamówienia wysłany przez Galerię w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia).

 

5.Realizacja dostawy

5.1.Dostarczenie zakupionej pracy Kupującemu zrealizowane będzie przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W Łodzi będzie można odebrać przedmioty wystawione w galerii osobiście lub będzie istniała możliwość dostarczenia ich za darmo.

5.2.Koszt przesyłki zależy od wielkości i ciężaru pracy. Kwota ta jest doliczana przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Galerię indywidualnie do każdej przesyłki.

5.3.Przesyłka realizowana jest po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Galerii. Kupujący otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności poprzez e-mail. Potwierdzenie zawierać będzie również datę dokonania wysyłki oraz przewidywaną datę dostarczenia jej Kupującemu.

5.4.Maksymalny czas realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia otrzymania środków pieniężnych przez Galerię.

 

6.Reklamacje, gwarancje, zwroty

6.1.Jako gwarancję, do każdej zakupionej pracy Kupujący otrzyma jej certyfikat autentyczności.

6.2.Nie będą brane pod uwagę reklamacje powstałe z tytułu:

–         niewłaściwego użytkowania zakupionego dzieła

–         różnic w kolorach wynikających z innych ustawień monitora Kupującego

–         uszkodzenia towaru na skutek transportu

6.3.Zasady zwrotu zakupionych przez Internet prac bez podania przyczyny określają przepisy Ustawy z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”

6.4.Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy na skutek transportu nie doszło do znacznego uszkodzenia opakowania (karton został rozerwany, wgnieciony itp.) Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wówczas konieczne jest otworzenie paczki i sprawdzenie zawartości w obecności doręczyciela. Jeżeli doszło do uszkodzenia dzieła, należy spisać protokół, który będzie podstawą do reklamacji w firmie kurierskiej. Jeżeli protokół nie zostanie sporządzony, uznaje się, że towar został dostarczony i odebrany w nienaruszonym stanie.

6.5.Do odsyłanej pracy należy dołączyć fakturę zakupu.

 

7.Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

8.Postanowienia końcowe

8.1.Galeria dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

8.2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące umów zawieranych na odległość poza lokalem przedsiębiorcy.

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz zmiana Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).